Aktuella projekt som jag sysslar med nu.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

                                          Anna-Lisatorpet.

N56gr15.641

EO15gr38.974

Detta är ett 1800-tals torp där Anna-Lisa och Enhäningen bodde.

Under 1950 – 60 talet så skövlade våra ”Gruskungar” sandåsarna på Sofielund och i Östra Rödeby.

Gustav Karlsson berättade för mig i augusti i år 2008 att vad han kunde minnas så östes Anna-Lisatorpets

källare över med sten, sand och jord. En kväll visade han mig platsen där han tror att källaren ligger.

Jag har talat med markägaren Magnus Henriksson vilka möjligheter vi har att gräva ut källaren,

han ställer sig positiv till detta.

Torpgruppen i Rödeby Hembygdsförening skall göra ett försök att frilägga källaren.

Det är bara det att Gustav Karlsson hade en fundering på om det kan vara i högen till vänster eller höger.

Vi har beslutat att börja med att gräva ut den högra högen. (Först).

Förhoppningsvis skall ni kunna följa vilka framsteg eller motgångar som drabba oss.

Detta skall ni kunna göra på Rödeby Hembygdsförenings hemsida. eller Stefan Lundins

hemsida  www.torpkultur.se

Ni kan naturligtvis följa utvecklingen på plats. Mörtövägen c.a 300 meter efter

Hökamåla skola. Anna-Lisatorpet har makeringen 47.

Vi hoppas att kunna starta utgrävningarna till våren.

Tyvärr så hann vi inte börja i höstas som det var tänkt.

   Till vänster ett vänster ett klipp ifrån ekonomikarta och

   över ett utdrag ifrån Mörtökartan.

Påskdagen 2009 samlades vi i torpgruppen för ett första möte angående projektet Anna-Lisatorpet.

Här kommer lite bilder på våra aktivitet under eftermiddagen.

Vi fann att det krävs fler arbetsdagar, det var vi nog på det klara med från början.

Nu bestämde vi att vi skulle träffas inom 14 dagar för att fortsätta "utgrävningarna".

Andra arbetsdagen 26 april så öppnade vi ett schakt till för att se om vi kunde finna rester ifrån källaren.

På den tredje arbetsdagen 10 maj blev inte resultatet bättre än tidigare vi öppnade två schakt till.

Nu hade vi grävt in oss på fyra ställen. Vi vet att enl. kartan så bör källan ligga 50 meter ifrån Mörtövägen.

Här kan man säkert räkna med att avstånd kan skilja på 10 meter.

Bilder ifrån den 10 maj.

Det vänstra bilden visar det schakt som vi har öppnat på baksidan av kullen. Den andra bilden är ifrån framsidan.

24 maj var genombrottsdagen för vårt projekt.

På den högra bilden kan man skymta stenblock staplade på varandra. Det är troligen en hörna på källaregrunden.

Nedan ser man klart hur stenarna är staplade som en mur.

Gustav var uppe vid Anna Lisatorpet och

grävde fram ett hörn till källaren i sydväst.

Nu vet vi att vi har funnit grunden till Anna Lisatorpets källare.

Vi kommer efterhand att gräva fram resten av källaren.

7 juni tog vi hjälpa av "Bettan" Bo Sundströms traktor. Vi kunde återställa de schakt som vi tidigare grävt i slänten.

Följande bilder är tagna 12 juli 2009. Gustav har sedan vi var här sist grävt ut detta själv.

Vi kan nu se hur lång grunden är på backstugan.

Vi anser nu att det är en backstuga och inte en källare vi håller på att gräva ut.

Inga Bergström hjälpte oss med forskningsarbetet om Anna Lisas släkt.

2009-07-21

Till vår glädje så har vi kommit i kontakt med släktingar till Anna Lisa Jonasdotter.

Ola Petersson barnbarns barnbarn till Anna Lisa Jonasdotter

Siv Petersson barnbarns barn till Anna Lisa Jonasdotter

     Kanske såg backstugan ut så här.

     Bilden har Gustav Karlsson tagit.

Följande artikel är införd i Bas Blekinge och Blekinge Posten under vecka 31.  2009

Anna-Lisas backstuga grävs fram i en grusås

Vi åker på vägen mot Mörtsjöåsen från Rödeby i östra Blekinge. I en grusås några kilometer

utanför samhället gömmer sig en livsform som sedan länge är försvunnen.

Torpen och backstugorna var många en gång ute i bygderna i kunde räknas i hundratal i en socken.

En av dessa var Anna-Lisastugan, en backstuga vars rester nu ligger begravd under schaktmassor

från ett grustag på 1960-talet.

Vi träffar Gustav Karlsson och Stefan Lundin där backstugan en gång låg. De har nu startat ett

projekt för att gräva fram ruinerna efter Anna-Lisastugan.

Här dansade man

  - Under trettiotalet när jag var liten samlades folket i bygden vid Anna-Lisatorpet som låg uppe

på krönet av en grusås berättar Gustav.

  - Det var särskilt vid valborgselden och majstången folket samlades här berättar han. Här

dansade bygdens folk kring majstången och kunde köpa kolakarameller för ett öre styck som

kallades för kyssar.

Under 1960-talet togs mycket grus i sandåsarna för olika byggnadsprojekt. Åsen där

Anna-Lisastugan var inget undantag. Där stugan en gång låg användes som tipplats för

schaktmassor och ruinen efter

backstugan ligger gömd under tonvis med grus och sten.

Från 1800-talet

Den starka befolkningsutvecklingen i mitten på 1850-talet medförde att behovet av bostäder ökade

berättar Gustav.

  - Därför byggdes ett stort antal torp ute i markerna. Backstugan byggdes in en backe och

den låg alltid i nord-sydlig riktning med dörren i syd berättar Gustav. Någon gång på

1800-talet byggdes denna backstuga. Nedgrävd ända till taket och försedd med stenmurar

och ett tak av torv.

  - Här bodde en kvinna som hette Ann-Lisa och var född 1834 och blev änka. I trakten

fanns en man som hette Karl Svensson som kallades för ”Enhänningen” då han mist sen

ena hand berättar Gustav. De blev vad som idag kallas sambos och gifte sig 1896.

Enhänningen dog 1917 och Anna-Lisa 1920 och var då 86 år. Efter dem har ingen bott

i backstugan och den stod obebyggd och begravdes så småningom under grusmassorna.

Hemligheten

  - Jag minns att jag berättade om den begravda stugan för Stefan Lundin berättar Gustav.

Som den hembygdsentusiast Stefan Lundin är och intresserad av det mesta började han

att arbeta för att kunna gräva fram ruinen efter backstugan. Markägaren ställde sig positiv

till utgrävningen och i mitten av april samlades ett halvt dussin personer för att gräva vid

grusåsen. Provschakt grävdes ut och så småningom kom man rätt. Vidare så forskade

man i handlingar för att finna fakta om de som en gång bott i backsstugan. Idogt grävande

har idag blottlagt det sydvästra hörnet av backstugan och den östra delen av den nordliga

innervägen har efter femtio år i mörker åter framträtt i dagsljuset. –

Barnen kartlagda

Vi har funnit porslins- och tegelskärvor här, berättar Gustav, men vi har även kartlagt barnen i första

generationen som bott här. - Anna-Lisa hade en dotter Hilda som föddes 8 december 1869 berättar

Gustav och Stefan. - Vi vill nu gärna komma i kontakt med personer som känner till något om Hildas

barn, Anna-Lisas barnbarn, var sex till antalet födda enligt nedan.

Dotter Anna Carolina född 24/12 1890 i Rödeby

Dotter Augusta Wilhelmina född 12/5 1893 i Danmark

Son Jöns Kristian Gottfeldt född 18/11 1895 i Rödeby

Sson August Harald född 1896 i Rödeby

Son Nils Ferdinand född 20/5 1900 i Karlskrona

Dotter Elina Johanna Elisabedt född 5/8 1902 i Rödeby

Text och foto

Ingmar Elofsson

Bilder av Ingmar Elofsson 2009-07-22

 90 % av den utgrävning som vi gjort hittills har utförts av Gustav själv.

Här kommer resultatet av Gustav sista grävningar i veckan. Han har fått fram nord östra hörnet på backstugan.

Dessa bilder visar det nordöstra hörnet. Bilden till höger är tagen uppifrån.

Lite svårt att på bild visa tydligt hur det ser ut på platsen.

Besök gärna vår utgrävning. Vi räknar med att var på plats söndagen 9 augusti mellan 1400 - 1600.

Man kan kanske säga att vi firar ett års jubileum, jag vill minnas att det var 5 augusti 2008 som Gustav och jag var och

tittade på högarna.

Gustav gräver 2 timmar varje dag. Han har under veckan grävt sig

fram till den östra vägen på backstugan.

Söndag 30 augusti

Idag koncentrerade vioss på att ta bort kullen som ligger över östra muren och bakom grunden.

Vi vill ta bort allt grus och jord som östes upp runt backstuga så vi får en naturlig omgivning.

Rapport 20090905

Gustav gräver och gräver han gör ett fantastiskt jobb.

Rapport 20090913

Nu ser vi storleken på backstugan. Ja det är Gustav som under veckan grävt fram detta resultat.

Vi har lite på den södra sidan att ta bort sedan har vi frilagt grunden på insidan av backstugan. Nästa del i projektet är att få bort jordmassorna runt backstugan så vi till viss del kan återställa omgivningen runt omkring.

Under kommande vecka så ska vi engagera en traktorgrävare som skall ta bort jordmassorna runt grunden.

Ni när välkomna att besöka utgrävningarna och ni får gärna deltaga i utgrävningen tillsammans med oss.

Gustav och vi kommer att finnas på plats söndagen 27 september mellan 14-16.30

2009-10-03

20090918

Jordlagret är nu avlägsnat. Deponerdingsplatsen är

tilljämnad. Området kring ruinen är jämnt och snyggt.

Stora stenflisan är nedflyttad framför framgaveln.

Porten har blivit synlig och är öppnad till viss nivå.

Vi kan blicka in i stugan framifrån.

 

I går afton, torsdag, åkte jag till Krogsmåla

och kontrollerade "Krischastu'an".

Den är obetydligt längre och bredare än

A-L.stugan.

Framgaveln är murad till en tjocklek av över

en meter.

Gaveln på A-L.stugan har samma egenskap.

Jag bifogar en bild på den nu synliga porten

på A-L.stugan och en bild av framgaveln

på "Krischastu'an.

 

Med vänlig hälsning /  Gustav

Vi har fått göra ett lite uppehåll i grävningen.

Vi har haft länsstyrelsen på plats och vi vill ha deras synpukter på vidare hantering av detta projekt.

Det kan vara fullt möjligt att dom tillsammans med Blekinge Museum vill göra någon form av

dokumentation om vad som kan finnas i jorden. Alltså rester ifrån Anna Lisas tid.

2009-11-03

Gustav, Ingrid och Kurt har under Länsstyresens process snygga till vid Anna-Lisatorpet.

Här nedan ser ni resultatet.

Fantastiskt insatts ni har gjort!

                  Elden värmer i höstmörkret.                              Man kunde gå rak i backstuga.

Länsstyrelsen har gjort sina dokumentationer om denna tidigare dolda backstuga. 

Nu väntar vi på att Tomas Persson Blekinge Museum kommer 24 november för att vägleda oss i restaureringen av backstugan.

2010-06-13

Rödeby Hembygdsförening har sökt pengar för att kunna rekonstruera backstugan till hur den har kunnat se ut.

Vi har inget foto på denna så vi får går på hur andra backstugor är byggda och jobba efter det.

Dessvärre så fanns det ingen möjlighet att få pengar ifrån någon bidragsgivare detta år så man får sända in en ny ansökan.   

Kan Anna-Lisas backstuga få samma slutresultat som denna backstuga?

Det är vår målsättning!

Utgrävningen sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Karlskrona.